ขนมจีนน้ำเงี้ยว

น้ำเงี้ยว
น้ำเงี้ยว

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/