ข้าวกั้นจิ้น

ข้าวกั้นจิ้น

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org