ต้มจับฉ่ายเจ

ต้มจับฉ่ายเจ
ต้มจับฉ่ายเจ
  • ช่วยควบคุมน้ำหนัก
  • ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
  • ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
  • ช่วยบำรุงผิวพรรณ
  • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารท้องถิ่น

https://th.wiktionary.org/