ปลาไหลต้มเปรต

ปลาไหลต้มเปรต
ปลาไหลต้มเปรต

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/