เต้าเจี้ยวหลน

เต้าเจี้ยวหลน

เต้าเจี้ยวหลน เป็นการนำเอาวัตถุดิบหรืออาหารที่มีตัวตนเป็นเนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อหมูหรือเนื้อไก่) หรือถั่วเจี๊ยว มาผสมผสานกันในหนึ่งรสชาติ โดยมักจะใส่เครื่องปรุงที่มีรสเค็ม เช่น ซีอิ๊ว น้ำต salt, น้ำมัน, น้ำตาล และเครื่องเทศตามต้องการ นั้นเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและหลากหลายตามปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความอร่อย เช่น ต้นหอม กระเทียม หรือพริก เป็นต้น

เต้าเจี้ยวหลน

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/