ไข่ข้าว

ไข่ข้าว
ไข่ข้าว
  • เปลือกไข่มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีเหลืองเข้ม
  • เปลือกไข่ไม่แตกหรือมีรอยร้าว
  • ไข่ไม่แตกหรือมีรอยร้าว
  • ไข่ไม่มีกลิ่นเหม็น

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/